Currently Browsing: összes hír

Alkalmazott Pszichológia folyóirat – a Magyar Tudományos Akadémia támogatásával!

AP_2016_1
Az Alkalmazott Pszichológia folyóirat a 2016-os évben elnyerte a Magyar Tudományos Akadémia támogatását. Az idei lapszámok megjelenése az adminisztrációs átfutás miatt sajnos késik, most a tavaszi kötetet mutatjuk be. Hamarosan jelentkezünk a nyári (tematikus)  és az őszi lapszámmal is, és még az idén megjelenik a téli, tematikus kötet!

Várjuk továbbra is a pszichológia alkalmazásának különféle területeihez kapcsolódó írásokat magyar és angol nyelven; kutatási eredményeket bemutató, illetve módszertani tanulmányokat, tematikus összefoglalókat, műhelybemutatkozásokat, recenziókat!

 Share


Megjelent az Alkalmazott Pszichológia 2015/3. tematikus száma!

AP_2015_3

Megjelent az Alkalmazott Pszichológia 2015/3. tematikus száma, “Kogníció és kommunikáció a teammunkában” címmel, Juhász Márta szerkesztésében.
A BME APPI Ergonómia és Pszichológia Tanszékén 2007-ben alakult meg a Team Interakció és Kommunikáció Kutatócsoport, amely kockázatos körülmények között dolgozó szakértői teamek vizsgálatával foglalkozik. A tanszéken az elmúlt évtizedben számos kutatás folyt a folyamatirányító teamek viselkedésének tanulmányozására, amely lehetőséget kínált, és lendületet, inspirációt adott a kutatócsoportunk számára. A kötetben bemutatott írások  ennek a munkának a gyümölcsei.


Kutatásetikai engedély

ethicsA FOLYÓIRATNÁL 2016. JANUÁRTÓL BEVEZETÉSRE KERÜL AZ EMPIRIKUS ÍRÁSOK KUTATÁSETIKAI KONTROLLJA.
A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy a beküldött empirikus cikkek alapjául szolgáló kutatásoknak rendelkezniük kell érvényes kutatásetikai engedéllyel. A feltétel azokra a kutatásokra vonatkozik, amelyek 2016. január 1. után kezdődnek. A lap nem ellenőrzi vagy bírálja a különböző intézmények – néha nagyon eltérő – gyakorlatait; azokat feltétel nélkül elfogadja. A beküldött cikkek első oldalán, lábjegyzetben kérjük feltüntetni az engedélyt kiadó intézmény/szerv nevét, valamint az etikai engedély számát.
A szerzők értelem szerűen saját intézményi affiliációjuknak megfelelően kérhetik a munkahely/kutatóhely illetékes bizottságát a kutatásetikai engedély kiadására. Így például:

Egyesített Pszichológiai Kutatásetikai Bizottság
ELTE PPK Kutatásetikai Bizottság
Magyar Pszichológiai Társaság Etikai Bizottság
SE Regionális, Intézményi Tudományos és Kutatásetikai Bizottság


Megjelent az Alkalmazott Pszichológia 2015/2. száma!

AP_2015_2_cloud

Megjelent az Alkalmazott Pszichológia folyóirat 2015/2. száma! 
A kötet ingyenesen elérhető online és letölthető változatban is, a folyóirat honlapján!

 


Megjelent az Alkalmazott Pszichológia 2015/1. tematikus száma!

Megjelent az Alkalmazott Pszichológia 2015/1., tematikus száma, “A reziliencia mint rendszerjelenség” címmel, Szokolszky Ágnes és V.Komlósi Annamária szerkesztésében.
“Érdemes tudatosítanunk, hogy a reziliencia manapság nem csak az ökológia és a lélektan területén kap kiemelkedő figyelmet, de – összetettségének megfelelően – gazdasági, politikai, szociológiai és kultúrantropológiai nézőpontokból is. A reziliencia lényegénél fogva multidiszciplináris jelenség, amely kiválóan illeszkedik a komplex rendszerek kutatásának egyre erősödő trendjébe. Lehetséges, hogy vannak divatjellegű vonásai is a viharosan szélesedő rezilienciakutatásoknak, ennek egyes hátulütőivel (mint például tisztázatlan fogalomhasználat, köznyelvi trivializálódás). Bizonyos azonban, hogy a reziliencia olyan fontos jelenség, amely méltán nyer kiemelt figyelmet a 21. század eleji tudományosságban. Reméljük, kötetünk hozzájárul ahhoz, hogy az Olvasó meggyőződhessen ennek a kijelentésnek az igazáról.”

 


« Előző Következő »

© ALKALMAZOTT PSZICHOLÓGIA folyóirat szerkesztősége 2012.
By mOp@NET