Empirikus tanulmányok

2010-

2016/1.
KONDÁS ORSOLYA ILDIKÓ, KUN ÁGOTA, HÉRINCS MAGDOLNA:
Stressz a megkülönböztetett jelzésű gépjármű volánjánál
HAFFNER ORSOLYA:
Perception of the environmental context on job interviews
BABINSZKI EMESE, BALÁZS KATALIN, HIDEGKUTI ISTVÁN
Aranyos és humoros reklámok hatásvizsgálata (Az érzelmek iránti igény függvényében)
2015/4.
FELE KRISZTINA, PETKE ZSOLT:
A shiatsu mint kiegészítő terápiás módszer addiktív betegekre gyakorolt hatásának kutatása
KASIK LÁSZLÓ:

A személyspecifikus problémamegoldás jellemzői 10, 14 és 16 évesek körében
2015/2.
KOVÁCS ZSUZSA, RIGÓ ADRIEN, SEBESTYÉN ÁRPÁD, KÖKÖNYEI GYÖNGYI, SZABÓ CSABA:
A súlyos betegség transzformatív ereje – Előnytalálás és poszttraumás növekedés emlődaganatos betegeknél
PÁNTYA JÓZSEF, KOVÁCS JUDIT, ILLYÉS KATALIN:
Laikus nézetek az adózás igazságosságáról és hatékonyságáról
DEUTSCH SZILVIA, FEJES ENIKŐ, KUN ÁGOTA, MEDVÉS DÓRA:
A jóllétet meghatározó tényezők vizsgálata egészségügyi szakdolgozók körében
SZTANCSIK VERONIKA, MÁTH JÁNOS, PÉK GYŐZŐ:
A “szkizofrénia” diagnózis jelentésének vizsgálata laikus vizsgálati személyek körében
2014/3.
SOÓS ISTVÁN, ANDREW M. LANE, HAMAR PÁL
Miért hasznos az érzelmi intelligencia és a hangulat mérése a sportban és a tanulásban?
JÓZAN ANNA, KAPITÁNY NÓRA, SZABOLCSI DÁVID, KÖKÖNYEI GYÖNGYI
A magyar neylvű Önbecsülés Implicit Asszociációs Teszt kidolgozása és validálása
BENCS ZSUZSANNA
Az osztrák Közlekedésspecifikus Itemtár (VIP.2) magyar adaptációja
MÉSZÁROS VERONIKA, CSIGÁS ZOLTÁN, ÁDÁM SZILVIA, HEVESI KRISZTINA, OLÁH ATTILA
Konstruktív Gondolkodás Kérdőív (CTI) – A kérdőív hazai adaptálásával kapcsolatos első tapasztalatok
2014/2.
POLONYI TÜNDE, ABARI KÁLMÁN, NAGY ANIKÓ, SÁNTHA JUDIT ÉS GNANDT MÁRK
Szó- és szabálytanulás fiatal felnőtteknél – Egy mesterséges nyelv tanításának tapasztalatai
EGYED KATALIN ÉS NAGY VIKTÓRIA
Miért fél/örül Piroska? – Vélekedésen alapuló érzelmek magyarázata óvosás- és kisiskoláskorban
TÁNCOS TÍMEA, JANACSEK KAROLINA ÉS NÉMETH DEZSŐ
A munkamemória és végrehajtó funkciók kapcsolata az iskolai teljesítménnyel
2013/4.
TÓTH-VAJNA RITA, VARHGA ANDRÁS, CSÁSZÁR NOÉMI
A Rorschach-teszt szexuális válaszainak változása az elmúlt 40 év során
CZEGLÉDI ERZSÉBET – MÁTH JÁNOS
Az iskolai teljesítményt befolyásoló tényezők vizsgálata
PÓSFAI GÁBOR, SÉLLEI BEATRIX, KERTÉSZ ADRIENN
A megváltozott munkaképességű emberek munkamotivációját befolyásoló kognitív és érzelmi tényezők
2013/2.
SZABÓ ÁGNES, FEHÉR BALÁZS, MIKLÓS NÓRA, SZABÓ ÁDÁM
Mit jelent a bal és jobb politikai dimenzió a magyar középiskolások számára?
KISS ORHIDEA EDITH, FARAGÓ KLÁRA
Internetes vásárlás a kockázatészlelés vonatkozásában
2012/4.
LAUTER ADRIENN, POLNER BERTALAN, OROSZ GÁBOR
Szervezeti kreativitás a konstruktív és destruktív versengés tükrében
BAJOR ANITA
A kapcsolati erőforrások szerepe a párkapcsolati kommunikációban
2012/3.
OROSZ GÁBOR, SALAMON JÁNOS, MAKKAI ALEXANDRA, TURCSIK ÁDÁM BÁLINT
Konstruktív versengés az autópiaci szervezetekben
SZOMBATHELYI CILLA
A munkahelyi jóllét kutatásának előzményei és jelenlegi megközelítése -a stressztől a jóllétig
2012/2.
BERNÁTH ÁGNES, BALÁZS KATALIN, JÓNÁS PÉTER
A mentalizációs képesség hatása a kreatív reklámok értékelésére
PÁNTYA JÓZSEF, DALLOS ANDREA, PAPP GÁBOR, KOVÁCS JUDIT
A nemi alapú elutasítás iránti érzékenység és a férfiakkal szembeni ellenséges hiedelmek hatása
az elutasítást követő
helyzetértelmezésre és megbocsátási szándékra
2012/1.
BALÁZS KATALIN, BARKÓ MÁRIA, VANCZA GÁBOR
Társadalmi célú reklámok kreativitássablonjai és hatásmechanizmusuk
MEDVÉS DÓRA, BALÁZS KATALIN, KONDÉ ZOLTÁN, MÁTYÁS MÁRTA
Az attitűdök, a társas értékorientáció és a jövőbeli következmények figyelembevételének
szerepe a környezettudatos
hulladékgazdálkodásban
2011/4.
HUNYADY GYÖRGY
Politikai váltás pszichológiai kontextusa: érzelmi atmoszféra, értékvilág és demokratikus felfogások
HÁRI PÉTER
A visszajelzés hatása a teljesítményre és az intrinzik motivációra
RÉPÁSI ÉVA – HALÁSZ ERNA – KIRÁLY ILDIKÓ
A kihallgatási technikák emlékezetre gyakorolt hatása: A szemtanú-emlékezet sérülékenységének bizonyítékai
2011/3.
SZEBENI RITA
Pedagógusok személyiségvizsgálata
MESTER DOLLI
A szülői nevelés, igazságosságmotívum és a mentális egészség szerepe főiskolás lányok jövőorientációjának alakulásában
KÁNTOR ÁRPÁD
A hajléktalan emberek vágyai
2011/2.
PATAKY NÓRA, KÖRMENDI ATTILA
A nevelési stílus és az érzéketlen/érzelemmentes vonások kapcsolata gyerekeknél és serdülőknél
HORVÁTH M. TÜNDE, DÚLL ANDREA, LÁSZLÓ JÁNOS
Helyvesztésélmény és honvágy – egy “keserédes” jelenség környezetpszichológiája
2010/3-4.
BONCSÉR ÁGNES, POLONYI TÜNDE ÉVA, ABARI KÁLMÁN
Szövegértő olvasás a kéttannyelvű oktatásban részt vevő diákok körében
SZÁSZVÁRI KARINA
Az idősödő munkavállalókkal kapcsolatos sztereotípiák tartalmi vizsgálata  és összefüggése a kognitív stílussal
HOLECZ ANITA
Temperamentum- és karaktertípusok, megküzdési stílusok a pedagóguspályán
S.NAGY ZITA, OLASZ KINGA
Az önértékelés és a szenzomotoros testséma kapcsolatának  értelmezése az éntudat kialakulásának fényében
KARNER ORSOLYA
Karriertanácsadói kompetenciák nemzetközi összehasonlítása
© ALKALMAZOTT PSZICHOLÓGIA folyóirat szerkesztősége 2012.
By mOp@NET