Módszertan

2010-

2016/1.
TÖRÖK TÍMEA, HÓDI ÁGNES, KISS RENÁTA:
A fonológiai tudatosság online mérési lehetőségei az általános iskola első négy évfolyamán
VAJDA DÓRA, RÓZSA SÁNDOR, SZ. MAKÓ HAJNALKA, KISS ENIKŐ CSILLA:
A Diádikus Alkalmazkodás Skála (DAS) magyar változatának pszichometriai jellemzői
JÁRAI RÓBERT, CSÓKÁSI KRISZTINA, BÜKI SZABINA, HENT CECÍLIA CSILLA:
A Többdimenziós Introceptív Tudatosság Skála hazai adaptációja
2015/4.
GYARMATI ANDREA
“Sajátos olvasási igény”: Olvasástanulás Down-szindrómás gyerekeknél
NÓTIN ÁGNES, PÁSKUNÉ KISS JUDIT, KURUCZ GYŐZŐ

A Tantárgyi szorongás kérdőív bemutatása
2015/2.
PÉTER-SZARKA SZILVIA, TÍMÁR TÜNDE, BALÁZS KATALIN
Az Iskolai Kreatív Klíma Kérdőív
MÜNNICH ÁKOS, KURUCZ GYŐZŐ:
Munkaköri alkalmasságvizsgálat a Diagramok teszttel: rendszerkezelők tesztelése
2014/2.
KÖRMENDI ATTILA ÉS SZKLENÁRIK PÉTER
A szemlélődők szerepe az iskolai zaklatásban
MOLNÁR JUDIT ÉS MÜNNICH ÁKOS
A STAI módosított alkalmazása poszttraumás szorongás vizsgálatában
2013/4.
NAGY JÁNOS – WILSON, GLENN D.
The Factor Structure of the Gray-Wilson Personality Questionnaire in Hungary
2013/3.
BABOS EDIT
Állatasszisztált terápia – módszertani előtanulmány óvodáskorú gyerekek kutyával történő fejlesztésére
2013/2.
SZABÓ ÉVA, NÉMETH RENÁTA, NÁFRÁDI LILLA
A Semantic Selection Test – SST – bemutatása. Egy új eljárás az attitűdök érzelmi aspektusának,
valamint az attitűdtárgyak asszociációs kapcsolatainak vizsgálatára
2012/4.
BACSA ÉVA
Általános iskolások önszabályozott tanulását mérő kérdőív adaptálása
2012/3.
TALMÁCSI GYÖRGY, OROSZ GÁBOR, BIRKÁS BÉLA, BERECZKEI TAMÁS
A Dahling-féle machiavellizmus skála validálása
2012/2.
BALÁZS KATALIN, CSÍZIK TÍMEA, HŐGYE-NAGY ÁGNES, MÜNNICH ÁKOS
A páros összehasonlítás Thurstone-féle módszerének alkalmazása a pszichológiában II.
DANIS ILDIKÓ
Az adathelyettesítés modern technikája – “multiple imputation (MI)” 
2012/1.
MÜNNICH ÁKOS-HIDEGKUTI ISTVÁN
Strukturális egyenletek modelljei: oksági viszonyok és komplex elméletek vizsgálata pszichológiai kutatásokban
2011/4.
KŐVÁRY ZOLTÁN
A pszichobiográfia mint módszer
2011/3.
BENCS ZSUZSANNA
Az Osztrák Kockázatvállalási Kérdőív (FRF.2.) magyar adaptációja
2011/2.
MÉSZÁROS ANDREA, KÓNYA ANIKÓ, KAS BENCE
A verbális fluenciatesztek felvételének és értékelésének módszertana
SZÖLLÖSI ÁGNES, BÜKI LÍVIA NOÉMI, KÓNYA ANIKÓ
Az önéletrajzi interjú (AI) vizsgálati eljárás bemutatása
© ALKALMAZOTT PSZICHOLÓGIA folyóirat szerkesztősége 2012.
By mOp@NET