Szabó Mónika †

SZABÓ MÓNIKA (1972-2020)

Szabó Mónika 2020. március 3-án súlyos betegségben meghalt.

2012 óta az Alkalmazott Pszichológia elkötelezett főszerkesztője volt. Munkája nagymértékben hozzájárult ahhoz, hogy a folyóiratban gondosan szerkesztett színvonalas tanulmányok jelenhettek meg, nem csak tapasztalt kutatók, hanem kezdők tollából is. Szabó Mónika odafigyelt és bátorított. Tapintatosan felhívta a figyelmet a változtatni valókra, majd véggigkísérte a bírálat és a szerkesztés folyamatát. Pedig ez csak egy, igaz fontos része volt sokirányú pszichológusi, egyetemi oktatói, feminista kutatói és aktivista munkájának. Betegsége miatt nagyon korán megszakadt pályája nem egyenesvonalúan indult.

1972 karácsonyán született, az általános- és középiskolát egy, a főváros környéki kisvárosban végezte. Az érettségi után három évig irodavezetőként dolgozott, ezután kezdte el az egyetemet. 1996-ban végezte el az Eötvös Loránd Tudományegyetem pszichológia szakát alkalmazott szervezetpszichológia és szociálpszichológia szakirányon, valamint elvégezte az iskolapszichológia programot is.  Évfolyamának egyik legtehetségesebb hallgatója volt. Három féléven keresztül tudományos ösztöndíjban is részesült. Egyetemi tanulmányai közben bekapcsolódott a Társadalom- és Neveléspszichológia Tanszéken folyó kutatásokba, kutatótársaival serdülők történelmi eseményekkel kapcsolatos reprezentációit, kultúrközi összehasonlításban a nemi sztereotípiákat vizsgálta.

2000-től a Pszichológiai Doktori Iskola hallgatójaként a társadalmi nem szociálpszichológiai kérdéseit kutatta, amely témából írta doktori disszertációját is (A társadalmi nemekkel kapcsolatos dinamikus nézetrendszerek szociálpszichológiai vizsgálata). Ez maradt végig a fő kutatási fókusza, amely mellett az identitáskonstrukció, a tanári multikulturális attitűdök és a modern rabszolgaság témaköreiben is végzett kutatásokat.

Kutatási tevékenysége mellett hallgatóként kezdte nagyon eredményes és tanítványainak mélyen emlékezetes oktatói, tanári tevékenységét is. Bekapcsolódott az egyetemi felvételi előkészítés keretében az egyéni és kiscsoportos oktatásba, távoktatási anyagokat, e-learning felkészítő programokat készített és irányította is ilyenek készítését. Kiemelkedő előadói és tréneri képességeit meghívott előadóként a társadalmi méltányosságot elősegítő előadásokon és tréningeken is folyamatosan kamatoztatta.

2005-ben megalakult az ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Karán az Interkulturális Pszichológiai és Pedagógiai Központ (2015-től Intézet), amelynek Szabó Mónika legfiatalabb alapító tagja lett. Az alapítók interdiszciplináris hátterének megfelelően, és Szabó Mónika intenzív hozzájárulásával az alapító oktatók 2009-ben sikeresen akkreditáltatták az egész térségben egyedülálló interdiszciplináris mesterszakot, az interkulturális pszichológia és pedagógia MA-t. A szak hallgatói rajongtak Szabó Mónika óráiért, verseny alakult ki megnyerésére a diplomamunkájuk vezetésére. Az Országos Tudományos Diákkör megmérettetéseire is sikeresen készített fel témavezetőként hallgatókat. Legutóbb 2019-ben kapott országos első helyezést egy általa vezetett hallgató.

A Magyar Pszichológiai Társaságban is aktív szerepet vállalt. Személyiségéhez és meggyőződéséhez híven az Etikai Bizottság soros elnöke volt 2016-2018 között, 2018-tól társelnökként dolgozott.

Következetesen hitt abban, hogy tenni kell az előítéletek, az egyenlőtlenségek és a diszkrimináció ellen.

 

 

© ALKALMAZOTT PSZICHOLÓGIA folyóirat szerkesztősége 2012.
By mOp@NET