Bírálati eljárás

A kéziratok elbírálása a peer review szabályai szerint, a tudományos folyóiratoknál megszokott módon történik. Az elbírálási folyamat három szakaszból áll: egy prelektori vizsgálatot követő két körös anonim lektori bírálat nyomán születik meg a döntés a befogadásról (vagy az esetleges elutasításról).

Minden beküldött kézirat elsőként egy prelektori vizsgálaton megy keresztül, amely annak ellenőrzésére szolgál, hogy a cikk a lap profiljába vágó-e, valamint hogy igazodik-e a formai követelményekhez, továbbá hogy tartalmilag és színvonalában  illeszkedik-e a tudományos publikáció kritériumaihoz. A feltételek teljesülése esetén – a szerző(k) értesítését követően – a lektori bírálat során két független szakmai lektornak kerül kiküldésre, anomin eljárással. (A bírálat eredménye lehet: 1. elutasítva; 2. közlésre javasolt, jelentősebb változtatásokkal;  3. közlésre javasolt, kisebb változtatásokkal; 4. közlésre javasolt, változtatás nélkül.) Elutasított kéziratok ismételt beküldése nem lehetséges. A véleményezés folyamatában felmerülhet olyan igény, hogy a kéziratban terjedelmi okok miatt csak röviden bemutatható vizsgálati eszközök, statisztikai számítások leírását vagy esetleg a nyers adatokat a szerző teljes terjedelmükben juttassa el a bírálókhoz. Az elkészült lektori értékelések megküldésre kerülnek a szerző(k)nek, aki(k) belátás(uk) szerint elvégzi(k) a szükséges javításokat a kéziraton. A javított kézirattal együtt kérjük a lektori bírálatokra adott részletes válaszokat is megküldeni egy külön dokumentumban, amelyben a  szerzők röviden leírják, hogy mit javítottak, mit nem, és utóbbit indokolják. A javított cikk újabb átolvasásra kerül, majd az elfogadásáról  értesítés megy a szerző(k)nek.

Amennyiben ez az újabb, javított kézirat még mindig nem felel meg a kritériumoknak, a Lap azt véglegesen elutasítja. Elutasított kéziratok újabb beküldése nem lehetséges.

Doktorandusz kutatók, egyetemi hallgatók kéziratot témavezetői/konzulensi/szupervízori ajánlással küldhetnek be.

FIGYELEM! A FOLYÓIRATNÁL 2016. JANUÁRTÓL BEVEZETÉSRE KERÜL AZ EMPIRIKUS ÍRÁSOK KUTATÁSETIKAI KONTROLLJA.
A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy a beküldött empirikus cikkek alapjául szolgáló kutatásoknak rendelkezniük kell érvényes kutatásetikai engedéllyel. A feltétel azokra a kutatásokra vonatkozik, amelyek 2016. január 1. után kezdődnek. A lap nem ellenőrzi vagy bírálja a különböző intézmények – néha nagyon eltérő – gyakorlatait; azokat feltétel nélkül elfogadja. A beküldött cikkekben kérjük feltüntetni az engedélyt kiadó intézmény/szerv nevét, valamint az etikai engedély számát.

 

© ALKALMAZOTT PSZICHOLÓGIA folyóirat szerkesztősége 2012.
By mOp@NET