Közlési feltételek

FIGYELEM! A FOLYÓIRATNÁL 2016. JANUÁRTÓL BEVEZETÉSRE KERÜLT AZ EMPIRIKUS ÍRÁSOK KUTATÁSETIKAI KONTROLLJA.
A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy a beküldött empirikus cikkek alapjául szolgáló kutatásoknak rendelkezniük kell érvényes kutatásetikai engedéllyel. A feltétel azokra a kutatásokra vonatkozik, amelyek 2016. január 1. után kezdődnek. A lap nem ellenőrzi vagy bírálja a különböző intézmények – néha nagyon eltérő – gyakorlatait; azokat feltétel nélkül elfogadja. A beküldött cikkek első oldalán, lábjegyzetben kérjük feltüntetni az engedélyt kiadó intézmény/szerv nevét, valamint az etikai engedély számát.

Az Alkalmazott Pszichológia csak a profiljába vágó, eredeti, másutt nem publikált, magyar vagy angol nyelvű írásokat közöl. A későbbiek során az írás – természetesen az eredeti publikáció adatainak feltüntetésével – másutt (pl. szöveggyűjteményben) is közreadható a Szerkesztőség írásbeli tájékoztatását követően. A folyóiratban közölt tanulmányokért, cikkekért tiszteletdíj nem jár.

A szerkesztőség kizárólag elektronikus formában kéri az elkészült kéziratot,  e-mailen megküldve. A szöveg DOC vagy RTF formátumban szerepeljen! 12 pontos Times New Roman betűtípus és másfeles sortávolság használatát kérjük. A tanulmány a főcímen és az esetleges alcímen kívül legfeljebb két további címfokozatot tartalmazzon. A hangsúlyos szövegrészeket kurziválással emeljük ki! Kérjük, hogy lehetőség szerint ne használjon szövegközi részletes vagy sorszámozott bibliográfiai jegyzeteket! A hivatkozásokat és bibliográfiát a Folyóirat formai követelményei alapján kérjük elkészíteni (a részletes tájékoztató a formai követelményekről itt letölthető). A tanulmány angol és magyar nyelvű összefoglalót (summary) is tartalmazzon, maximum 250 szó terjedelemben,  amelyeket 3-6 kulcsszó felsorolása követ. A strukturált összefoglalót tagolni kell az alábbi alcímekkel: Háttér és célkitűzések, Módszer, Eredmények, Következtetések (angol absztraktban ugyanez: Bakcground and aims, Methods, Results, Discussion). Az ábrákat forrásadatokkal, szerkeszthető formában kérjük leadni.

A kézirat elkészítéséhez ajánljuk a letölthető dokumentumsablon használatát.

A Szerkesztőség csak olyan tanulmányokat tud bírálatra befogadni, amelyek a formai előírásoknak maximálisan megfelelnek.

© ALKALMAZOTT PSZICHOLÓGIA folyóirat szerkesztősége 2012.
By mOp@NET