Közlési feltételek

Az Alkalmazott Pszichológia csak a profiljába vágó, eredeti, másutt nem publikált, magyar vagy angol nyelvű írásokat közöl. A későbbiek során az írás – természetesen az eredeti publikáció adatainak feltüntetésével – másutt (pl. szöveggyűjteményben) is közreadható a Szerkesztőség írásbeli tájékoztatását követően. A folyóiratban közölt tanulmányokért, cikkekért tiszteletdíj nem jár.

Kizárólag érvényes kutatásetikai engedéllyel rendelkező empirikus kutatásokat fogad be a folyóirat. A lap nem ellenőrzi vagy bírálja a különböző intézmények – néha nagyon eltérő – gyakorlatait; azokat feltétel nélkül elfogadja. A beküldött cikkekben kérjük feltüntetni az engedélyt kiadó intézmény/szerv nevét, valamint az etikai engedély számát.

A szerkesztőség kizárólag elektronikus formában kéri az elkészült kéziratot, e-mailen megküldve (magyarodi.timea@ppk.elte.hu). A szöveg DOCX formátumban szerepeljen! 12 pontos Times New Roman betűtípus és másfeles sortávolság használatát kérjük. A tanulmány a főcímen és az esetleges alcímen kívül legfeljebb két további címfokozatot tartalmazzon. A hangsúlyos szövegrészeket kurziválással emeljük ki! Kérjük, hogy lehetőség szerint ne használjon szövegközi részletes vagy sorszámozott bibliográfiai jegyzeteket! A hivatkozásokat és bibliográfiát a Folyóirat formai követelményei alapján kérjük elkészíteni (a részletes tájékoztató a formai követelményekről itt letölthető).

A tanulmány angol és magyar nyelvű összefoglalót (summary) is tartalmazzon, maximum 250 szó terjedelemben,  amelyeket 3-6 kulcsszó felsorolása követ. A strukturált összefoglalót tagolni kell az alábbi alcímekkel: Háttér és célkitűzések, Módszer, Eredmények, Következtetések (angol absztraktban ugyanez: Bakcground and aims, Methods, Results, Discussion). Az ábrákat/táblázatokat forrásadatokkal, szerkeszthető formában kérjük leadni.

Kérjük, a tanulmány típusának megfelelően alkalmazkodjanak a formai követelményekben olvasható karakterszámokhoz (ezek szóközökkel értendők), ezek a teljes tanulmány (irodalomjegyzékkel, mellékletekkel) terjedelmi határait jelzik.

A kézirat elkészítéséhez kérjük a letölthető dokumentumsablon használatát.

A Szerkesztőség csak olyan tanulmányokat tud bírálatra befogadni, amelyek a terjedelmi elvárásoknak, formai előírásoknak maximálisan megfelelnek.

© ALKALMAZOTT PSZICHOLÓGIA folyóirat szerkesztősége 2012.
By mOp@NET