2014/1.

 

INTERNET ÉS PSZICHOLÓGIA

AP_2014_1

TEMATKUS SZÁM
Szerkesztők: Kende Anna – Ujhelyi Adrienn

lapszám letöltése (PDF) és online: ELTE Reader

 

– TARTALOM –

SZERKESZTŐI BEVEZETŐ

UJHELYI ADRIENN – KENDE ANNA
Internet és pszichológia

ADRIENN UJHELYI – ANNA KENDE
Internet and Psychology

AZ INTERNET PSZICHOLÓGIAI VIZSGÁLATA

SMOHAI MÁTÉ – VARGHA ANDRÁS
A problémás videojáték-használat lehetséges prediktorainak vizsgálata, feltárása …

MIHALIK ÁRPÁD – SZABÓ ÉVA – KOVÁCS PÉTER
A gyermekek számítógép- és internethasználatának szülői kontrollja

DOMONKOS KATALIN
Cyberbullying: zaklatás elektronikus eszközök használatával

INTERNET ÉS MÓDSZERTAN

SOMOGYI MÓNIKA – BERNÁTH LÁSZLÓ
A Rasszi Implicit Asszociációs Teszt internetet gyűjtött adatainak elemzése magyar mintán

NAGYBÁNYAI NAGY OLIVÉR
Pszichometriai fejlesztési lehetőségek az online tesztelésben

KÖZÖSSÉGI MÉDIA ÉS PSZICHOLÓGIA

UJHELYI ADRIENN
A Facebook szociálpszichológiájsa. Szakirodalmi összefoglaló

TÓTH JÓZSEF – MIRNICS ZSUZSANNA
Önértékelési kontingenciák, kötődés és Facebook-használat

RŐMER GLÓRIA – FEKETE NIKOLETT
A Facebook okozta párkapcsolati féltékenység az önértékelés, a szorongás és a kötődési stílusok tükrében

KENDE ANNA – UJHELYI ADRIENN – LANTOS NÓRA ANNA
A közösségi média szerepe a folyamatos részvételt igénylő politikai tüntetések fenntartásában. A 2013-as budapesti Egyetemfoglalás szociálpszichológiai elemzése

~

© ALKALMAZOTT PSZICHOLÓGIA folyóirat szerkesztősége 2012.
By mOp@NET