a folyóirat

AP_2019_1

Az Alkalmazott Pszichológia Folyóirat alapítója  az Alkalmazott Pszichológia Alapítvány, amely 1998–2016 volt a lap kiadója, majd 2017-től ezt a feladatot az ELTE PPK vette át. A folyóirat az Eötvös Kiadó gondozásában jelenik meg. A lap 2016-tól kezdődően a Magyar Tudományos Akadémia  és az ELTE PPK támogatásával jelenik meg.

Profil
A Folyóirat a pszichológia alkalmazásának minden területéről közöl kutatási eredményeket bemutató magyar és angol nyelvű tanulmányokat, helyzetelemző írásokat, tematikus összefoglalókat, módszertani tanulmányokat, kutatási beszámolókat, recenziókat és aktuális híreket. A szociál-, a személyiség- a fejlődés- és az általános lélektan alkalmazott területeihez kapcsolódó írásokat várunk (így például  a gazdaság-, az iskola-, a katonai-,  a klinikai- és az egészség-, a környezet-, a kriminál-, a munka- és szervezet-, a nevelés-, a pedagógiai-, a poliltikai -, a  tanácsadás- és a sportpszichológia területeiről).
A publikált írások a gyakorlati területen dolgozó pszichológusok, illetve határterületeken dolgozó más szakemberek (pedagógusok, szociális munkások, szervezetfejlesztők, trénerek) széles rétegének szólnak.
A lap negyedévenként megjelenő periodika (tavasz/nyár/ősz/tél).

Rovatstruktúra

  • empirikus tanulmányok:  eredeti kutatások vagy másodelemzések, esetleg metaelemzések korábbi kutatások összegzéseként  (szokásos terjedelem: 30-60 ezer karakter)
  • műhely: kutató- vagy gyakorlati műhelyek tevékenységének bemutatkozása; “kutatás közben” beszámolók, jó gyakorlatok, képzési programok bemutatása és/vagy hatásvizsgálata, elméleti összefoglaló /review/ tanulmányok olyan alkalmazott területekről, amelyeknek Magyarországon még nincs széles körben ismert és hozzáférhető szakirodalma (szokásos  terjedelem: 20-80 ezer karakter)
  • módszertan: kutatási stratégiák, módszerek és eszközök bemutatása; kérdőívek adaptálásának tapasztalatai, adatelemzési technikák és eljárások ismertetése, összefoglalók olyan módszerekről, amelyeknek Magyarországon még nincs széles körben ismert és hozzáférhető szakirodalma és/vagy kidogozott alkalmazott módszertana (szokásos terjedelem: 20-40 ezer karakter)
  • könyvismertetések, konferencia-beszámolók: főként recens, a tágabb szakmai közönség érdeklődésére számot tartó hazai és nemzetközi kiadványok bemutatása, kiemeltek kezeltek a kritikai bemutatások, fontosabb konferenciák összefoglaló bemutatása, értékelése (szokásos  terjedelem: 5-15 ezer karakter)
  • közlemények: köszöntők, beszámolók (korlátozott számban, szokásos terjedelem maximum 5 ezer karakter)

Lehetőség van ún. “tematikus számok” összeállítására is, például egy kutatóműhely, egy konkrét, nagyobb kutatási projekt vagy egy konferencia anyagának összegzéseként.

x

ELTE PPK 1075 Budapest, Kazinczy utca 23–27.

e-mail: magyarodi.timea@ppk.elte.hu

web: http://ap.elte.hu/

telefon: +36 1 461-4500/3823

 [/learn_more]

© ALKALMAZOTT PSZICHOLÓGIA folyóirat szerkesztősége 2012.
By mOp@NET