2015/1

 

A REZILIENCIA MINT RENDSZERJELENSÉG

AP_2015_1

TEMATKUS SZÁM
Szerkesztők: Szokolszky Ágnes – V.Komlósi Annamária

“Érdemes tudatosítanunk, hogy a reziliencia manapság nem csak az ökológia és a lélektan területén kap kiemelkedő figyelmet, de – összetettségének megfelelően – gazdasági, politikai, szociológiai és kultúrantropológiai nézőpontokból is. A reziliencia lényegénél fogva multidiszciplináris jelenség, amely kiválóan illeszkedik a komplex rendszerek kutatásának egyre erősödő trendjébe. Lehetséges, hogy vannak divatjellegű vonásai is a viharosan szélesedő rezilienciakutatásoknak, ennek egyes hátulütőivel (mint például tisztázatlan fogalomhasználat, köznyelvi trivializálódás). Bizonyos azonban, hogy a reziliencia olyan fontos jelenség, amely méltán nyer kiemelt figyelmet a 21. század eleji tudományosságban. Reméljük, kötetünk hozzájárul ahhoz, hogy az Olvasó meggyőződhessen ennek a kijelentésnek az igazáról.”

lapszám letöltése (PDF) és online: ELTE Reader

~

– TARTALOM – 

SZOKOLSZKY ÁGNES – V.KOMLÓSI ANNAMÁRIA
A reziliencia mint rendszerjelenség. Szerkesztői előszó

SZOKOLSZKY ÁGNES – V.KOMLÓSI ANNAMÁRIA
A “reziliencia-gondolkodás” felemelkedése – ökológiai és pszichológiai megközelítések

KUSLITS BÉLA
Reziliencia  társadalmi és ökológiai rendszerekben

SZOKOLSZKY ÁGNES – PALATINUS KINGA – PALATINUS ZSOLT
A reziliencia mint komplex dinamikus fejlődési rendszerek sajátossága

V.KOMLÓSI ANNAMÁRIA – RICHTER JÚLIA
Az egyéni és közösségi reziliencia kapcsolata a vörösiszap-katasztrófa tapasztalatainak fényében

F.LASSÚ ZSUZSA – SERFŐZŐ MÓNIKA – SÁNDOR MÓNIKA – KOLOSAI NEDDA
Családi struktúra, szülői bánásmód és lélektani rugalmasság összefüggései serdülőkorban

SZ.MAKÓ HAJNALKA – KISS ENIKŐ CSILLA
A művi abortusz nők mentális egészségre gyakorolt rövid és hosszú távú hatása a reziliencia,
coping és neuroticizmus jellemzőkkel összefüggésben

KNAPEK ÉVA – BALÁZS KATALIN – KURITÁRNÉ SZABÓ ILDIKÓ
Reziliencia és korai maladaptív sémák kodependens, borderline és egészséges személyek körében

JÁRAI RÓBERT – VAJDA DÓRA – HARGITAI RITA –
NAGY LÁSZLÓ CSÓKÁSI KRISZTINA – KISS ENIKŐ CSILLA
A Connor-Davidson Reziliencia Kérdőív 10 itemes változatának jellemzői 

~

© ALKALMAZOTT PSZICHOLÓGIA folyóirat szerkesztősége 2012.
By mOp@NET